Magazines / Nr 03 2020

Nr 03 2020

Veerkracht

Als de voorbije maanden ons iets geleerd hebben, dan is het wel dat we flexibel moeten zijn. Maatregelen worden ingevoerd en van de weeromstuit herzien, verwachtingen bijgesteld, plannen geannuleerd. Hoewel de Nationale Veiligheidsraad op 23 juni het licht op groen zette voor vakbeurzen vanaf 1 september, bleef het op 27, 28 en 29 september oorverdovend stil in Flanders Expo. Net als zoveel andere zaken, werd immers ook uw tweejaarlijkse afspraak op Green Expo uit de agenda geschrapt. Uitstel betekent evenwel geen afstel, en de nieuwe data staan intussen hoopvol genoteerd. Op 25, 26 en 27 september 2022 kleuren de Gentse expohallen beslist weer groen.

Niet alleen voor onszelf is veerkracht overigens een noodzaak. Net als voorgaande jaren kreunden tuinen, parken en groenzones de voorbije maanden weer onder extreme droogte en schroeiende hitte. Het wapenen van beplantingen tegen dergelijke klimatologische veranderingen is ontegenzeggelijk een van de grootste uitdagingen van de groensector vandaag, en een waarin een doordacht waterbeheer een bepalende rol speelt. Het Proefcentrum Sierteelt brengt daarom verslag uit over verschillende proefprojecten in Oost-Vlaanderen, en we behandelen de invloed van zowel irrigatie als drainage.

Nu de werkzaamheden die door diezelfde hitte werden uitgesteld opnieuw een aanvang nemen, informeren we u verder graag over de aanleg van groendaken, bloemenweides, massieven en andere beplantingen. Een dossier over zwembaden, tot slot, brengt de aandacht wederom bij water en maakt zo de cirkel rond.

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: